Biroul Stimulent Adulți cu Handicap

Dating site pentru persoanele cu handicap

Conținutul

  Intalnirea femeilor Aquitaine

  Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap, prevazuta la art. În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art.

  Venezuela Dating Site

  Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională.

  Free de intalnire Eure

  Comisia este alcatuita din 4 persoane si are urmatoarea componenta : - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; -un medic specialist, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie — ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; -un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; -un psiholog.