Oameni, destine, istorii de viata, dragoste, pasiune, carte, lectura, club

Cauta i Garcon Celibatarre. Muzica ye-ye

Cu datele mai sus pomenite, în România anuluiavem 95,1 bărbaţi la de femei şi ,1 femei la de bărbaţi. De un interes deosebit se bucură, în demografie, distribuţia pe sexe a nou-născuţilor, în decursul unui an calendaristic. Aceştia nu formează o populaţie, ci sunt rezultatul unei mase de evenimente petrecute în perioada de referinţă.

Dacă pe totalul populaţiei, predomină, în general, persoanele de sex feminin, la naştere, avantajul este de partea bărbaţilor. Pentru fixarea ideilor, se acceptă ca regulă faptul că raportul de masculinitate al naşterilor este de circaînsemnând deci 5 În majoritatea cazurilor, pentru populaţii Cauta i Garcon Celibatarre, raportul de masculinitate al naşterilor se află între şi Structura pe sexe şi vârste Cele două variabile descrise până acum pot fi folosite şi împreună, ceea ce, simplu spus, duce la evidenţierea structurii pe vârste în mod separat la cele două categorii de populaţie: bărbaţii şi femeile.

Pentru descrierea cea mai clară, se calculează proporţia bărbaţilor sau a femeilor în cadrul fiecărei vârste sau categorii de vârstă. Coroborând două din constatările cu cel mai mare grad de generalitate în demografie, şi anume faptul că la naştere regăsim mai mulţi băieţi decât fete şi aceea că mortalitatea femeilor este mai redusă decât cea a bărbaţilor la fiecare vârstă, începând chiar de la naştere, vom regăsi o nouă regularitate demografică: la vârstele tinere predomină persoanele de sex masculin, iar la cele înaintate dominaţia numerică trece de partea sexului feminin.

Pe ansamblu, ponderea femeilor sau bărbaţilor va depinde de ponderea pe care grupele de vârstă o au în structura populaţiei.

O colectivitate cu foarte mulţi copii şi cu o speranţă de viaţă redusă va conţine mai mulţi bărbaţi decât femei sau, în orice caz, o pondere mai mare de bărbaţi decât o populaţie cu puţini copii şi mulţi bătrâni, ceteris paribus. Vârsta la care se produce echilibrul sexelor este variabilă, după cum variabilă este şi ponderea femeilor la vârste mari.

Situaţia României apare, din acest punct de vedere, ca fiind una de mijloc. Există ţări în care femeile devin majoritare la vârste ceva mai mici, iar la cele înaintate ajung să deţină Cauta i Garcon Celibatarre pondere mult mai ridicată decât se întâmplă azi la noi, după cum există ţări cu o structură pe sexe mai echilibrată la toate vârstele şi Dunkerque Man Intalnire situaţii în care bărbaţii sunt majoritari şi la vârstele înalte.

Pentru a ilustra eterogenitatea situaţiilor şi a înţelege mai clar că regularităţile demografice, atâtea câte există, se manifestă ca situaţii tipice sau mijlocii ale unui număr de cazuri, uneori de mare diversitate, să luăm cu titlul de exemplu câteva situaţii relevante, chiar dacă datele nu sunt de ultimă oră tabelul 1.

Am ales patru ţări, două europene şi două asiatice, care evidenţiază tipuri diferite de situaţie. India aparţine zonei în care se constată încă şi azi o supramortalitate feminină la o mare parte din vârste, ceea ce conduce la valori supraunitare ale indicelui de masculinitate până după 80 de ani.

Cauta i Garcon Celibatarre Intalni i femeia pentru poligamie

Un acelaşi efect îl găsim şi în fosta Uniune Sovietică, numai că aici acesta se suprapune şi cu o supramortalitate masculină accentuată, adică mai ridicată decât în alte ţări cu un acelaşi nivel general de mortalitate.

Diferenţa aceasta însemnată de mortalitate între cele două sexe conduce la situaţia ca la de femei de peste 80 de ani să întâlnim doar 33 de bărbaţi, adică circa un sfert din acest efectiv.

Traducere "celibatar" în franceză

Date Ouaga fata datand recente G. Caselli, J. Valli, G.

Wunschp. Tabelul 2. Raportul de masculinitate număr de bărbaţi la de femei pe grupe de vârstă, în câteva ţări, în anul Grupa de Ţara vârstă India Japonia Suedia U. Acest grafic este, în fapt, o Cauta i Garcon Celibatarre histogramă.

Pe axa verticală este reprezentată vârsta persoanelor ce compun populaţia la un moment dat; intervalele de vârstă marcate prin segmente pe această axă pot fi de un an sau reprezentând grupe cincinale de vârstă.

Pe axa orizontală este marcat efectivul populaţiei, în cifre absolute sau relative procente sau redus la un alt total sub formă de număr rotund: Dubla histogramă apare din aceea că efectivele de indivizi pentru fiecare grupă de vârstă marcată pe axa verticală apar sub formă de bare orizontale, îndreptate spre stânga, pentru sexul masculin, şi orientate spre dreapta, pentru cel feminin. Ceea ce trebuie neapărat subliniat aici este principiul de bază al construcţiei oricărei histograme, ce constă în aceea că efectivul de indivizi reprezentat de o bară dreptunghiulară nu este proporţional cu lungimea acesteia, ci cu suprafaţa ei.

Asta înseamnă că dacă folosim, de pildă, grupe de vârstă cincinale ca bază a dreptunghiurilor, atunci lungimea dreptunghiului este doar a cincea parte din efectivul grupei de vârstă respectivă. Spre exemplu, dacă în grupa de vârstă ani avem un efectiv de 1. În realitate, rareori avem de a face cu forme cât de cât regulate. Fiecare piramidă a vârstelor oferă o foarte sugestivă imagine de sinteză asupra istoriei populaţiei respective pe o perioadă de aproape un secol.

Să luăm spre exemplificare piramida vârstelor populaţiei României, aşa cum apare din datele recensământului din 7 ianuarie figura 1. Urmărind situaţia de sus în jos, întâlnim mai întâi un gol în jurul vârstelor de de ani, vârstă ce aparţine persoanelor născute în vremea primului război mondial.

Aici efectivele masculine sunt foarte reduse căci, în plus, aceşti bărbaţi, ca şi cei din alte câteva generaţii apropiate de ale lor, au fost afectaţi de pierderile de vieţi din cel de al doilea război. Şi în perioada acestui din urmă război naşterile au fost ceva mai reduse, fapt vizibil pe piramidă prin golul de la grupele de vârstă de ani; între cele două goluri se evidenţiază generaţiile numeroase născute în perioada interbelică. După război, fertilitatea revine la valori ridicate vreme de câţiva ani şi piramida se lărgeşte în jurul vârstei de 35 de ani; după aceea se produce o restrângere a efectivelor, pentru ca să asistăm la un moment Cauta i Garcon Celibatarre la o bruscă lărgire, dată de naşterile excesive din anii şicare au urmat celebrului decret din de interzicere a avorturilor.

Din donații, lansări recente de carte la BM B. Unul din obiectivele principale ale activităților constă în educarea culturii lecturii în societatea moldovenească, promovând şi încurajând lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă — orientând cititorul spre valorile literare şi artistice autohtone. Vă propunem câteva titluri de carte din donații recente, cu autori omagiați sau — lansate la Biblioteca Centrală a BM. Antologie de Daniel Corbu.

Următoarele două goluri şi umflături corespund unor momente de relaxare sau de înăsprire Cauta i Garcon Celibatarre măsurilor de control ale regimului comunist, pentru ca restrângerea accentuată de la bază să reflecte scăderea puternică a fertilităţii din anii şi După un deceniu, la recensământul dinpiramida are forma prezentată în figura 2 şi se observă deplasarea în sus a tuturor formelor vizibile înla care se adaugă efectul evenimentelor ultimului deceniu: o bază tot mai îngustă a piramidei generată de menţinerea unei natalităţi scăzute.

Piramida vârstelor populaţiei României, la recensământul din 7 ianuarie 99 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Femei Bărbaţi Figura 2. Piramida vârstelor populaţiei României la recensământul din 18 martie 1.

Structura după starea civilă Starea civilă este o variabilă cu aplicabilitate mult mai limitată, în demografie, comparativ cu sexul sau vârsta. De asemenea, utilizarea ei ca factor explicativ sau perturbator al fenomenelor demografice are sens doar în corelaţie cu aceste două variabile, întrucât căsătoriile se contractează doar de la o anumită vârstă, alta pentru fiecare sex, şi deci trecerea de la statutul de celibatar la cel de căsătorit — de la care poate apoi urma cel de văduv sau divorţat — este dependentă de vârstă şi sex.

Aşadar, luată ca atare, structura după starea civilă a întregii populaţii nu ne spune mare lucru. Este clar că toţi tinerii până la vârsta minimă legală de căsătorie vor avea statutul de celibatar şi, prin Cauta i Garcon Celibatarre, dacă acest segment de vârstă e mai bine sau mai puţin bine reprezentat, asta va conduce la o pondere mai mare sau mai mică a celibatarilor în totalul populaţiei. La fel, mortalitatea diferită a persoanelor de sex masculin şi feminin influenţează ponderea văduvilor; dacă diferenţa de mortalitate este mai mare, atunci, ceteris paribus, proporţia văduvilor în Cauta i Garcon Celibatarre va fi mai ridicată, predominând desigur văduvii de sexul cu mortalitate mai redusă — femeile, de regulă.

Aceste considerente şi altele conduc la ideea că structura după starea civilă devine interesantă doar pe fragmente de vârstă şi sexe. Obţinem astfel informaţii interesante despre formarea şi desfacerea căsătoriilor, despre convieţuirea în cuplu conjugal la diferite vârste de către bărbaţi şi femei precum şi alte aspecte ce pot fi corelate cu starea civilă.

Aşa de pildă, ponderea mai mare a celibatarilor la vârste tinere dar deasupra celei minime de căsătorie ne va indica o vârstă mai ridicată la căsătorie sau chiar o nupţialitate mai redusă ca intensitate; la vârstele înaintate peste 50 de ani ponderea celibatarilor este un indicator al intensităţii celibatului definitiv.

Datele de recensământ referitoare la starea civilă, mai exact cele care Cauta i Garcon Celibatarre redau ponderea celibatarilor la fiecare vârstă, ne ajută şi la a realiza o aproximaţie privind vârsta medie la Cauta i Garcon Celibatarre căsătorie, evident în condiţiile în care calendarul căsătoriilor nu suferă schimbări foarte rapide, de vreme ce un calcul pe date transversale vrea să redea o situaţie de natură longitudinală.

Ironic, schimbarile ce au aparut dupa au fost cauzate in mare masura de generatia ye-ye, chiar daca unele dintre consecintele sociale au fost in totala contradictie cu trasaturile specifice ale acesteia: distractie, optimism, emancipare si libertinism. Oricare ar fi adevarul, spiritul vremurilor a fost cel mai bine surprins de acest fenomen social care a fost linisitea dinaintea furtunii ce a urmat. Documentarea pe care am facut-o pentru acest post m-a facut sa urmaresc firul muzicii si cantaretilor ye-ye, iar acest fir m-a purtat inapoi in timp prin momente istorice cheie ce au generat si marcat acest curent muzical. Pentru a a intelege muzica ye-ye, care a fost o parte importanta din cultura hippie, dar cu un specific european, si in particular francez, trebuie sa ne intoarcem cu 50 de ani inapoi. Partea a doua » Context Simone de BeauvoirIn scriitoarea franceza Simone de Beauvoir publica lucrarea Al doilea sex, o carte despre istoria opresiunii femeii de-a lungul secolelor si in care descria tipologiile feminine modelate de traditia patriarhala a societatii ce a mentinut femeia intr-o pozitie de inferioritate.

Acest mod de calcul, propus prima dată de cunoscutul demograf J. Hajnal şi a fost ilustrat, printre alţii, de G. Tapinos Ideea de bază este aceea că vârsta la prima căsătorie a unei persoane este egală cu numărul de ani trăiţi de acest individ în stare de celibat, iar pentru un grup generaţie vârsta medie la prima căsătorie este egală cu numărul mediu de ani de celibat ce revine unei persoane care finalmente se căsătoreşte.

Parcurgând scara vârstelor, în pespectivă transversală, vom putea calcula numărul de ani de celibat, ce revine unui efectiv teoretic generaţie fictivă de de persone femei, de regulăîn conformitate cu proporţia celibatarelor la fiecare vârstă. Pe scurt, calculul conţine următorii paşi. Până la 15 ani, toate persoanele sunt celibatare; vom avea deci : 15 Cauta i Garcon Celibatarre x 1.

Între 15 şi 50 de ani, pentru fiecare vârstă sau grupă de vârste avem o proporţie a celibatarelor care, dacă ne imaginăm că urmărim o generaţie ne arată, în medie, pe fiecare an de vârstă, câţi ani de celibat revin. Lucrând cu grupe cincinale de vârstă, aşa cum se procedează cel mai adesea, vom înmulţi cu 5 aceste proporţii, aduse la Cauta i un centru de regiune. Însumând valorile respective pentru toate intervalele cincinale, de la 15 la 50 de ani, se obţine suma anilor de celibat după 15 ani şi înainte de Întrucât fiecare proporţie se înmulţeşte cu 5, acesta va fi un factor comun şi se poate face mai întâi însumarea şi apoi înmulţirea sumei cu 5.

Numărul anilor de celibat astfel obţinuţi se adaugă celor de la punctul precedent şi se obţine totalul anilor de celibat, de la 0 la 50 de ani, corespunzător celor de femei. Numai că totalul rezultat în acest mod, revine atât persoanelor care se căsătoresc precum şi celor care nu se căsătoresc.

Navigare articole

Or, acestea din urmă trebuie scoase din calcul. E nevoie deci să introducem o nouă ipoteză, referitoare la celibatul definitiv. Proporţia femeilor celibatare la 50 de ani este considerată proporţia celibatului definitiv, în generaţia fictivă de referinţă.

Dacă datele sunt pe grupe cincinale, se poate estima proporţia respectivă prin media aritmetică a ponderilor celibatarilor în cadrul grupelor de vârstă aflate în Cauta i Garcon Celibatarre lui ani şi ani. Proporţia celibatarelor la 50 de ani calculată la se înmulţeşte cu 50 numărul anilor de celibat ce revine acestui fragment din generaţie, până la 50 de ani iar valoarea obţinută se scade din suma obţinută la punctul precedent.

Se obţine astfel numărul anilor petrecuţi în stare de celibat de către femeile care se căsătoresc. Numărul acestora este minus proporţia la mie a celor definitiv celibatare. Raportând valoarea anilor de celibat mai sus calculată la acest efectiv de femei, rezultă o valoare medie care, aşa cum am mai spus, poate fi interpretată ca vârstă medie la Cauta i Garcon Celibatarre căsătorie a unei generaţii fictive care reproduce starea de moment luată în calcul6. Starea şi evoluţia structurilor demografice 2.

Structura pe sexe a populaţiilor 6 Voi realiza imediat o aplicaţie a acestei proceduri, pe datele ultimelor recensăminte din România, şi atunci se va înţelege mai clar modul de calcul. În ceea ce priveşte structura pe sexe a populaţiilor, lucrurile se prezintă destul de simplu, atât referitor la situaţia actuală, cât şi la evoluţia de-a lungul timpurilor.

Pornind de la cele două constatări fundamentale, menţionate deja de mai multe ori, şi anume că la naştere avantajul este de partea sexului masculin — în sensul că se nasc mai mulţi băieţi decât fete — iar apoi, pe parcursul vieţii, el trece, de partea celui feminin — în sensul că la fiecare vârstă, începând chiar de la 0 ani, ratele şi probabilităţile de deces sunt mai mari în cazul bărbaţilor — rezultă următoarea constatare cu caracter general, regulă valabilă acolo unde structura pe sexe nu a fost afectată direct de pierderi masive datorate războaielor, de Cauta i Garcon Celibatarre migraţiei sau de comportamente sociale puternic discriminatorii faţă de sexul feminin.

În populaţiile în care, din diverse motive, ponderea persoanelor tinere este foarte mare, vom avea, pe ansamblu, un indice de masculinitate supraunitar, în vreme ce acolo unde vârstele înaintate deţin o pondere ceva mai ridicată, situaţia se inversează, femeile devenind majoritare, în totalul populaţiei. Formularea de mai sus este destul de imprecisă, fiind, de altfel, greu de precizat unde începe şi unde se termină o anumită situaţie din cele două puse în evidenţă.

Probabil că cel mai bine este să prezint câteva date, pentru a ilustra această relaţie.

Cauta i Garcon Celibatarre un singur om intalnire

Dar, dacă mergem şi mai mult înapoi, pentru a evita situaţia indusă de cele două conflagraţii mondiale, vom putea constata că, de pildă, în Transilvania, provincie pentru care avem date la îndemână, la finele secolului al XIX-lea, când populaţia era net mai tânără, femeile erau în minoritate, cu doar 49,7 procente din total. La nivel mondial, la începutul mileniului trei, populaţia are încă o structură tânără pe vârste, proporţia bărbaţilor menţinându-se uşor deasupra celei a femeilor: circa bărbaţi la de femei.

Dintre ţările mai importante, iată câteva cu de indici de masculinitate superiori şi respectiv inferiori luicalculaţi după datele recente: Raport de masculinitate sub Argentina — 98 Belarus — 88 Brazilia — 98 Germania — 96 Japonia — 96 Rusia — 88 România — 95 Ucraina — 86 Statele Unite — 96 Raport de masculinitate peste Bangladesh — China — Egipt — India — Iran Cauta i Garcon Celibatarre Kuwait — Libia — Tunisia — Taiwan — Relaţia cu compoziţia pe vârste este evidentă şi nu necesită alte argumente şi explicaţii.

Aşadar, se poate afirma că, dacă migraţia sau alte evenimente nu produc dezechilibre substanţiale între persoanele de cele două sexe, structura pe sexe a populaţiei totale apare ca fiind dependentă, în bună măsură, de structura ei pe vârste.

Tot discursul acesta este valabil pentru populaţiile cunoscute până de curând, respectiv pentru acele populaţii în care proporţia sexelor la naşterea copiilor nu este influenţată prin intervenţie umană, adică este cea naturală. Or, cum în aceste ţări din Asia de Sud şi Est, dar şi din zona Caucazului urmaşii de sex masculin sunt mai puternic valorizaţi, se produce o intervenţie împotriva celor de sex feminin, acţiune făcută posibilă de mijloacele actuale ecografia, mai ales, datorită costului redus de aflare a sexului copilului la un moment în care se mai poate interveni pe calea avortului.

Situaţia se manifestă cu mai multă claritate în perioada recentă7 din două motive: pe de o parte, anterior nu exista posibilitatea pentru masa largă a populaţiei de a afla înainte de naştere sexul copilului şi, pe de alta, problema se pune cu mare intensitate în momentul în care fertilitatea se reduce sensibil, căci, la o medie Cauta i Garcon Celibatarre copii pe femeie, apare un risc real ca familia să nu aibă un urmaş de sex masculin.

Consecinţele unui asfel de comportament sunt extrem de serioase şi ele se vor amplifica, prin propagarea pe un fragment tot mai mare al scalei vârstelor, dacă tendinţele apărute în ultimele două decenii continuă.

Cauta i Garcon Celibatarre Cum sa va intalni i cu femeile singure

E suficient să menţionăm doar impactul asupra căsătoriilor sau a formării cuplurilor pe care un astfel de dezechilibru îl are dar şi asupra reproducerii populaţiei căci, aşa cum subliniază şi Pison, la un raport de masculinitate de băieţi la de fete, este nevoie de o rată de fertilitate de 2,25 copii pe femeie pentru reproducerea generaţiei şi nu de mai puţin de 2,1 cât e nevoie în condiţii obişnuite azi.

Îmbătrânirea demografică 7 Şi anterior în unele dintre aceste ţări raportul de masculinitate al naşterilor era mai mare decât în alte părţi, numai că el apărea artificial ridicat, din cauza infanticidului feminin ascuns. Pun sub titlul de mai sus întreaga problematică a structurii pe vârste a populaţiei, privită în dimensiunea sa temporală.

Cauta i Garcon Celibatarre Cum sa intalne ti o fata de est

Majoritatea demografilor acceptă o definiţie operaţională simplă a respectivului proces: este vorba de creşterea ponderii populaţiei vârstnice în populaţia totală. Singurele deosebiri între ei apar atunci când se alege pragul de jos al grupului populaţiei vârstnice. Oricum, acesta nu poate fi sub 50 de ani, dar, de regulă se face apel la cifrele incluse în clasificarea trihotomică pomenită anterior, cifre ce marchează pragul ultimei categorii de vârstă.

Prin urmare, pentru demografi, îmbătrânirea populaţiei înseamnă, simplu, creşterea procentului reprezentat de persoanele de 60 de ani şi peste — sau de cele de 65 de ani şi peste — în cadrul efectivului total.

Cauta i Garcon Celibatarre Super site ul de intalnire al mesajelor mele

Fireşte că o astfel de creştere este însoţită mereu şi de alte evoluţii: sporirea vârstei medii sau mediane a populaţiei, scăderea procentuală a altui segment de populaţie etc.

Cu alte cuvinte, putem asista, de pildă, la o îmbătrânire a unei populaţii Intalnirea omului 83 procentului de vârstnici urmare a faptului că, într-o perioadă relativ scurtă de timp, a avut loc emigrarea unui număr mare de indivizi mai tineri, deteriorându-se efectivele celorlalte grupe de vârstă.

În acest caz, nu îmbătrânirea indivizilor e responsabilă de îmbătrânirea populaţiei. În adevăr, şi dacă-i vorba de o persoană, nu orice înaintare în vârstă e numită îmbătrânire de pildă trecerea de la 15 la 16 ani ; cu atât mai puţin adecvată pare terminologia vizavi de populaţii.

În ciuda acestor critici, termenul s-a impus ca atare şi în română şi în franceză şi probabil şi în celelalte limbi romanice şi trebuie folosit ca atare, pentru a nu bloca comunicarea. Totuşi, denumirea este generatoare de confuzii şi e nevoie de o atenţie sporită pentru a folosi conceptul aşa cum este el definit în demografie şi nu în alte sensuri.

Salon des célibataires, l'amour au RDV ?

Descrierea procesului Voi reveni la timpul potrivit asupra chestiunilor semnalate mai sus. Deocamdată să înţelegem că îmbătrânirea demografică este, în sensul strict al definiţiei, un proces real şi indubitabil, vizibil în modul cel mai simplu atunci când evidenţiem evoluţia structurii pe vârste a populaţiei unei ţări sau dacă punem în paralel ţări cu situaţii demografice foarte contrastante.

Pentru prima comparaţie am ales, mai întâi, ca ilustrare situaţia ţării noastre, la câteva momente de timp anii în cifre rotunde şi cei ai ultimelor două recensăminteîncepând din perioada interbelică şi până în Cautarea inteligenta a omului. Datele sunt prezentate în tabelul 3 şi ele sunt preluate din publicaţiile Institutului Naţional de Statistică.

Tabelul 3. Grupa de populaţie vârstnică sporeşte, în România, mai ales după război, constatându-se aproape o dublare a ponderii ei la începutul anilor După aceea, se produce o stagnare a creşterii, ce poate fi pusă pe seama măsurilor pronataliste ale regimului comunist, în special cea privitoare la interzicerea avorturilor dincare au mărit fertilitatea şi au contribuit la încetinirea ritmului îmbătrânirii, lucrul fiind vizibil şi prin redresarea ponderii tinerilor.

O imagine mult mai completă asupra desfăşurării procesului de îmbătrânire o putem avea dacă luăm o populaţie cu statistici demografice net mai vechi decât România; este, de pildă, cazul Suediei, ţară pentru care există nenumărate informaţii în domeniul ce ne interesează aici Cauta i Garcon Celibatarre din secolul al XVIII-lea.

Preiau, după Eggerickx şi Tabutinp. Se observă cu claritate de aici că procesul îmbătrânirii se declanşează mult mai târziu decât perioada în care devin accesibile datele, şi anume în finalul secolului al XIX, mai exact în deceniileatunci când începe să urce semnificativ atât ponderea celor de 65 de ani, respectiv 80 de ani, Cauta i Garcon Celibatarre totalul populaţiei, cât şi a celor de la 80 de ani în sus în subpopulaţia vârstnică.

Tabelul 4. În privinţa extensiunii sale, putem spune că procesul este general, el afectând puternic toate societăţile civilizaţiei occidentale şi fiind deja iniţiat în restul ţărilor lumii.

Lucrul etse vizibil dacă revenim în prezent şi aruncăm o privire asupra structurii pe vârste a tuturor populaţiilor, la nivel naţional. De pildă România, cu toată evoluţia spectaculoasă menţionată a procesului de îmbătrânire a populaţiei, nu ocupă deloc o poziţie singulară. La rândul ei, Europa este continentul cel mai îmbătrânit. Pentru a ilustra în mod cât mai sintetic şi mai clar situaţia actuală a îmbătrânirii populaţiei diferitelor ţări ale lumii, am construit un tabel statistic tabelul 5 cu cele de ţări şi teritorii ce depăşesc un milion de locuitori.

Ţările au fost grupate pe continente precum şi în funcţie de procentul persoanelor care au atins şi depăşit 65 de ani, pe baza cifrelor prezentate de Cauta i Garcon Celibatarre Pison Menţionez că, fiind vorba de o estimare pentru chiar anul în care datele au fost publicate,valorile procentuale sunt oferite în cifre întregi. Tabelul 5. La acest succint tablou al situaţiei astăzi existente ar mai fi de adăugat că evoluţia diferitelor populaţii aflate acum în stadii similare de îmbătrânire demografică nu a fost aceeaşi; mai exact, nivelele actuale au fost atinse în urma unor procese care au avut durate şi ritmuri diferite.

Iată, în acest sens, după calculele mai vechi ale lui A. Sauvy9, anul în care câteva ţări vest-europene au atins anumite procente de sexagenari tabelul 6. Tabelul 6. Anul în care, în unele ţări occidentale, procentul persoanelor de 60 de ani şi peste a atins anumite valori.

Cauta i Garcon Celibatarre Site ul de intalniri Quebec