Reuniunea informală a miniştrilor sănătăţii din 16 iulie | AGERPRES • Actualizează lumea.

Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

Conținutul

  În ceea ce priveşte accesul la medicamente în UE, miniştrii sănătăţii deja au subliniat, în cadrul unei alte reuniuni, din 13 maică medicamentele trebuie să fie disponibile în timp util în întreaga Uniune, la preţuri accesibile, iar pentru aceasta trebuie stabilite mijloacele necesare producerii acestora în Europa.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

  La 16 iunieComisia Europeană a lansat şi o consultare publică privind Strategia farmaceutică pentru Europa, cu scopul de a permite publicului, experţilor şi părţilor interesate să contribuie şi să îşi exprime opinia cu privire la modalităţile optime de abordare a aspectelor legate de farmaceutică în UE. Rezultatele consultării publice vor contribui la pregătirea, în toamnă, a strategiei farmaceutice, care se preconizează că va fi adoptată până la sfârşitul anului.

  În ceea ce priveşte pandemia de COVID, încă de la debutul acesteia, UE şi statele membre colaborează pentru a consolida sistemele naţionale de sănătate şi pentru a limita răspândirea virusului.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

  Pentru a sprijini cetăţenii, afacerile şi statele UE în procesul de redresare în urma încetinirii creşterii economice cauzate de pandemia de COVID, liderii UE au căzut de acord să întocmească un plan de redresare pentru Europa.

  La 23 aprilieaceştia s-au angajat să instituie un fond de redresare al UE menit să atenueze efectele crizei.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

  La 27 maiComisia Europeană a prezentat propunerea sa privind planul de redresare, care include un buget pe termen lung revizuit al UE de 1. Un alt subiect abordat de către miniştrii sănătăţii este cel referitor la perspectivele creării unui Spaţiu european de date privind sănătatea.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

  Scopul său este să întreprindă acţiuni comune pentru consolidarea cooperării în domeniul sănătăţii în beneficiul tuturor cetăţenilor. Reuniunea informală are loc la iniţiativa noii preşedinţii germane a UE iul.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii

  În cadrul întâlnirii, miniştrii au adoptat concluzii privind criza economică şi asistenţa medicală, propunând modalităţi pentru a face sectorul mai rezistent la viitoarele şocuri. Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori EPSCO este una dintre cele zece formaţiuni ale Consiliului, al cărei scop este acela de a urmări să ridice nivelul de ocupare a forţei de muncă şi de a ameliora condiţiile de viaţă şi de muncă, asigurând o protecţie sporită a sănătăţii umane şi a consumatorilor pe teritoriul UE.

  Consiliul EPSCO reuneşte miniştrii cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale şi al politicilor în materie de sănătate şi de protecţie a consumatorilor din toate statele membre ale UE.

  La reuniuni participă, de asemenea, comisarii europeni Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii portofolii relevante pentru tematica discutată. Consiliul UE exercită, împreună cu PE, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, potrivit art.

  Recenzii privind intalnirile cu site ul Reuniunii