Africa de Sud - Wikipedia

Omul alb care cauta Africa 2021,

Propunere de regulament Considerentul 1 1 Politica comună în domeniul pescuitului a fost reformată prin Regulamentul UE nr. Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și cerințele privind controlul și asigurarea respectării normelor în sectorul pescuitului sunt stabilite la articolele 2 și 36 din regulamentul respectiv.

Punerea sa în aplicare cu succes depinde de un sistem de control și de asigurare a respectării normelor eficace și actualizat. Punerea sa în aplicare cu succes depinde de un sistem de control direct, simplu, transparent și eficace, care să asigure o respectare eficace, uniformă și actualizată în statele membre.

Prin urmare, ar trebui să fie modificat pentru o mai bună abordare a cerințelor privind controlul și asigurarea respectării aplicării normelor politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu Regulamentul UE nr.

Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 4 a nou 4a Un proces coerent, clar, transparent, echitabil și robust de asigurare a respectării politicii comune în domeniul pescuitului nu doar contribuie la promovarea unei industrii dinamice a pescuitului și asigură un nivel de trai echitabil pentru comunitățile de pescari, ci ajută totodată la realizarea sustenabilității în sectorul pescuitului și la atingerea obiectivelor în materie de biodiversitate.

Amendamentul 8 Propunere de regulament Considerentul 12 12 Pescuitul la scară mică joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social.

Robert Mugabe: Erou național și dictator

Ținând cont de eventualul impact al pescuitului la scară mică asupra stocurilor, este important să se controleze dacă activitățile de pescuit și eforturile de pescuit ale navelor de dimensiuni mai mici sunt în concordanță cu normele politicii comune în domeniul pescuitului. În acest scop, este necesar să se obțină date privind poziția acestor nave. Prin urmare, statele membre ar trebui să poată urmări toate navele de pescuit, inclusiv navele de pescuit care au o lungime mai mică de 12 metri.

În ceea ce privește navele cu o lungime de 12 metri, este posibilă în prezent utilizarea dispozitivelor mobile care sunt mai puțin costisitoare și care sunt ușor de utilizat. În acest scop, este necesar să se obțină date privind poziția acestor nave și ar trebui să fie posibilă primirea acestor date la intervale regulate, în mod ideal aproape în timp real, fără a aduce atingere altor cerințe incluse în acordurile internaționale.

Românii întorși în țară, blocați în vama Nădlac II Sud-africanii, violenţi împotriva străinilor Scenele pe care le vedeţi au fost filmate în Africa de Sud. De câteva luni, aici au loc atacuri violente asupra cetăţenilor străini şi a afacerilor pe care aceştia le deţin. Xenofobia este îndreptată asupra migranţilor din alte state de pe continentul african, pe care populaţia locală îi consideră responsabili de tot ceea ce nu merge bine la ei în ţară.

În ceea ce privește respectivele nave, este posibilă în prezent utilizarea dispozitivelor mobile care sunt mai puțin costisitoare și care sunt ușor de utilizat. În orice caz, punerea în aplicare a unor astfel de măsuri trebuie să fie echilibrată și proporțională, nu trebuie să implice o sarcină excesivă pentru flotă, îndeosebi pentru flota de mici dimensiuni, și trebuie să primească asistență de la Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură.

Amendamentul 9 Propunere de regulament Considerentul 14 a nou Omul alb care cauta Africa 2021 Ar trebui să fie posibil să se echipeze navele de pescuit, în mod voluntar, cu sisteme de TVCI.

În acest caz, aceste nave ar trebui să se bucure de avantaje adecvate, cum ar fi eliminarea punctelor. Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 15 a nou 15a În vederea îndeplinirii obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, ar trebui să se țină seama pe deplin de bunăstarea animalelor, în conformitate cu articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE și, după caz, de siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale și de sănătatea animalelor.

Meniu de navigare

Amendamentul 12 Propunere de regulament Considerentul 18 18 În ceea ce privește navele cu o lungime de cel puțin 12 metri, este important ca informațiile cuprinse în jurnalele de pescuit să fie mai exacte și să includă date privind capturile pentru fiecare lansare sau operațiune, întrucât acest lucru va spori eficacitatea controalelor.

În cazul navelor cu o lungime mai mică de 12 metri, obligațiile legate de completarea și transmiterea jurnalelor de pescuit ar trebui simplificate, iar comandanții ar trebui să transmită informațiile conținute în jurnalul de pescuit doar o singură dată, înainte de sosirea Omul alb care cauta Africa 2021 port.

Omul alb care cauta Africa 2021

În cazul flotei costiere artizanale și al pescuitului fără nave, jurnalul de bord electronic și transmiterea informațiilor respective nu ar trebui să implice o sarcină disproporționată pentru navele respective și pentru capacitatea lor de a pescui. Pentru a asigura un nivel adecvat de control asupra acestor nave, statele membre ar trebui să le monitorizeze activitățile prin intermediul unui format simplificat pentru ținerea unui jurnal de bord electronic și pentru transmiterea informațiilor din jurnalul de bord.

Astfel, în cazul navelor cu o lungime totală mai mică de 12 metri, comandanții ar trebui să transmită informațiile conținute în jurnalul de pescuit cel puțin o dată înainte de începerea operațiunilor de debarcare.

Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 20 20 Atunci când o navă de pescuit pleacă din port, aceasta ar trebui să inițieze imediat un jurnal de pescuit, un identificator unic al campaniei de pescuit fiind alocat campaniei respective.

Jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare ar trebui să includă o trimitere la acest identificator unic al campaniei de pescuit pentru a permite controale intensificate și pentru a îmbunătăți validarea datelor de către statele membre și trasabilitatea produselor pescărești în lanțul de aprovizionare.

Pentru a îmbunătăți și a simplifica transmiterea informațiilor privind pierderile de unelte de pescuit către autoritățile competente ale statelor membre, formatul jurnalelor de pescuit ar trebui să includă informații privind uneltele pierdute. Pentru a îmbunătăți și a simplifica transmiterea informațiilor privind Intalnirea cu femeia ucraineana in Fran a de pescuit și pierderea de unelte de pescuit către autoritățile competente ale statelor membre, formatul jurnalelor de pescuit ar trebui să includă informații privind uneltele și uneltele pierdute.

Atunci când sunt necesare informații aproximative, acestea ar trebui considerate ca fiind orientativ.

Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 24 24 Normele privind transmiterea datelor agregate privind capturile și eforturile de pescuit către Comisie ar trebui simplificate prin prevederea unei singure date pentru transmiterea tuturor documentelor.

Aceste date nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale.

Omul alb care cauta Africa 2021

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 26 26 Dispozițiile privind capacitatea de pescuit ar trebui actualizate pentru a face trimitere la Regulamentul UE nr. Parametrii tonajului brut TB și ai puterii motorului exprimată în kW utilizați pentru măsurarea capacității de pescuit ar trebui revizuiți și, dacă este cazul, înlocuiți în funcție de acuratețea, adecvarea și pertinența pentru flota de pescuit a Uniunii pentru a permite politicii comune în domeniul pescuitului să contribuie la îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de lucru pentru operatorii navelor de pescuit.

Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 30 30 Pescuitul de agrement joacă un rol important în Uniune, din punct de vedere biologic, economic și social.

Omul alb care cauta Africa 2021

Ținând cont de impactul semnificativ al pescuitului de agrement asupra stocurilor, este necesar să se pună la dispoziție instrumente specifice care să permită efectuarea unui control eficace al pescuitului de agrement de către statele membre. Un sistem de înregistrare sau de acordare de licențe ar trebui să permită o statistică exactă a persoanelor fizice și juridice care participă la pescuitul de agrement și colectarea de date fiabile privind capturile și practicile.

Colectarea de date suficiente și fiabile privind pescuitul de agrement este necesară pentru a evalua impactul acestor practici de pescuit asupra stocurilor și pentru a furniza statelor membre și Comisiei informațiile necesare pentru o gestionare și un control eficace ale resurselor biologice marine.

Africa de Sud

Ținând cont de impactul semnificativ al pescuitului de agrement asupra stocurilor, este necesar să se pună la dispoziție instrumente specifice care să permită efectuarea unui control uniform, eficace și cuprinzător al pescuitului de agrement de către toate statele membre, prevăzând un sistem de sancțiuni adecvate în caz de nerespectare.

Colectarea Omul alb care cauta Africa 2021 date suficiente și fiabile privind pescuitul de agrement este necesară pentru a evalua impactul ecologic, economic și social al acestor practici, îndeosebi pentru evaluarea stocurilor, și pentru a furniza statelor membre și Comisiei informațiile necesare pentru o gestionare și un control eficace ale resurselor biologice marine. Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 32 32 Dispozițiile privind controalele la nivelul lanțului de aprovizionare ar trebui clarificate pentru a permite statelor membre să efectueze controale și inspecții în toate etapele de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, de la prima vânzare la vânzarea cu amănuntul, inclusiv transportul.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 32 a nou 32a În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia și statele membre ar trebui să pregătească și să lanseze o campanie de comunicare îndreptată către pescari și alți operatori din sectorul pescuitului recreativ pentru a îi informa în mod corespunzător cu privire la noile dispoziții ale prezentului regulament.

Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 33 33 Normele aplicabile plasării produselor pescărești și de acvacultură în loturi ar trebui clarificate. Ar trebui clarificat faptul că loturile ar trebui să fie alcătuite din produse pescărești și de acvacultură aparținând unei singure specii, cu excepția cazurilor în care acestea constau în cantități foarte mici.

Ar trebui să fie posibilă fuzionarea loturilor pentru a crea un nou grup, atât timp cât cerințele de trasabilitate sunt îndeplinite și este posibilă identificarea originii și Omul alb care cauta Africa 2021 speciilor acestor produse pescărești și de acvacultură de-a lungul întregului lanț alimentar.

Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 34 34 În conformitate cu cerințele de trasabilitate prevăzute la articolul 18 din Regulamentul CE nr. În sectorul pescuitului, trasabilitatea este importantă nu numai din punctul de vedere al siguranței alimentelor, dar și pentru a permite controale și asigura protecția intereselor consumatorilor.

În sectorul pescuitului, trasabilitatea este importantă nu numai din punctul de vedere al siguranței alimentelor, dar și pentru a permite controale, a asigura protecția intereselor consumatorilor, a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și a proteja pescarii care respectă legea de concurența neloială.

  • Texte adoptate - Joi, 11 martie
  • Global Robert Mugabe: Erou național și dictator Până înRobert Mugabe a fost unul dintre cei mai controversați lideri politici din Africa.

Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 37 37 Aceeași normă ar trebui să se aplice produselor pescărești și de acvacultură importate din țări terțe. În cazul produselor importate, informațiile obligatorii privind trasabilitatea ar trebui să includă o trimitere la certificatul de captură prevăzut de Regulamentul CE nr.

  • Am stat o lună în Africa de Sud și am uitat complet de PSD și România
  • Întâlniri cu femei mature escortă murdar site de întâlniri curvă bună dracu bine sexul real planifică curva să i dea drumul, Mâna în cuplu el o ia cu o curvă mare cel mai bun videoclip porno din lume cocoși uriași porno porno adolescent de escortă amator fără tabu Videoclipuri amatori la dracu cu hookers hookers în utebo secretari murdari latini femeie albă urâtă sex cu lună de sare.

Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 40 40 Pentru a atinge obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, fiabilitatea și colectarea completă a datelor privind capturile este extrem de importantă.

În special înregistrarea capturilor în momentul debarcării ar trebui efectuată în cel mai fiabil mod cu putință.

În acest scop, este necesară consolidarea procedurilor privind cântărirea produselor pescărești la debarcare. În special înregistrarea capturilor în momentul debarcării ar trebui efectuată în cel mai fiabil mod cu putință, fără a împiedica, însă, activitatea antreprenorială a operatorilor.

Sondajul zilei

În acest scop, este necesară simplificarea procedurilor privind cântărirea produselor pescărești la debarcare. Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 41 41 Cântărirea ar trebui efectuată utilizând sistemele aprobate de autoritățile competente și de operatorii înregistrați de statele membre pentru executare unor astfel de sarcini.

Toate produsele ar trebui cântărite pentru fiecare specie în parte la debarcare, întrucât acest lucru va garanta o raportare mai exactă a capturilor. În plus, registrele de cântărire ar trebui înregistrate electronic și păstrate timp de trei ani. Toate produsele ar trebui cântărite pentru fiecare specie în parte, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a adoptat un plan de eșantionare aprobat de Comisie, întrucât acest lucru va garanta o raportare mai exactă a capturilor.

Operatorii ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că operațiunea de cântărire nu conduce la nicio întârziere în comercializarea produselor proaspete. Respectivele sisteme ar trebui să îndeplinească cerințele minime convenite între statele membre, în vederea standardizării acestora pe întregul teritoriu al Uniunii. Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 43 43 Pentru a îmbunătăți controalele și a permite validarea rapidă a datelor de înregistrare a Omul alb care cauta Africa 2021, precum și schimbul rapid de informații între statele membre, este necesar ca toți operatorii să înregistreze datele în mod digital și să transmită datele în format electronic în termen de 24 de ore statelor membre.

Acest lucru vizează în special declarațiile de debarcare, notele de vânzare și declarațiile de primire. Acest lucru vizează în special declarațiile de debarcare și declarațiile de primire.

Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 47 a nou 47a Pentru a asigura eficacitatea dispozițiilor Regulamentului CE nr. În cazul în care o țară terță a fost înștiințată cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă, Comisia ar trebui să poată suspenda temporar tarifele preferențiale pentru produsele pescărești și de acvacultură în ceea ce privește țara terță respectivă.

Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că dispozițiile în acest sens sunt introduse în orice acord internațional încheiat Omul alb care cauta Africa 2021 Uniune și terți.

Ultima oră

Amendamentul 26 Propunere de Omul alb care cauta Africa 2021 Considerentul 48 a nou 48a Ar trebui să se creeze un registru european al încălcărilor, pentru ca datele diferitelor state membre cu privire la încălcările identificate să fie înregistrate în vederea îmbunătățirii transparenței și a asigurării unei monitorizări mai eficiente a sistemului de puncte. Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul 49 49 Pentru a asigura condiții de concurență echitabile în statele membre în ceea ce privește tratarea judiciară a tuturor celor care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului, dispozițiile privind stabilirea comportamentelor care constituie încălcări grave ale acestor norme ar trebui clarificate și consolidate.

Amendamentul 28 Propunere de regulament Considerentul 52 52 Entitățile naționale însărcinate cu activitățile de control al pescuitului, precum și organismele judiciare relevante, ar trebui să aibă acces la registrul național al încălcărilor.

Omul alb care cauta Africa 2021

Un schimb al informațiilor conținute în registrele naționale, pe deplin transparent, între statele membre va îmbunătăți, de asemenea, eficacitatea și va asigura condiții de concurență echitabile pentru activitățile de control.

Amendamentul 29 Propunere de regulament Considerentul 55 55 Datele colectate de statele membre sunt, de asemenea, foarte importante în scopuri științifice. Ar trebui clarificat faptul că organismele științifice ale statelor membre și organismele științifice ale Uniunii pot primi acces la datele colectate în conformitate cu Regulamentul CE nr. În cele din urmă, datele privind activitățile de pescuit colectate de statele membre sunt valoroase și pentru biroul de statistică al Uniunii Europene Eurostatcare le poate utiliza pentru a furniza statistici privind pescuitul.

Ar trebui clarificat faptul că organismele științifice ale statelor membre și organismele științifice ale Uniunii pot primi acces la datele colectate, anonimizate în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul CE nr.

  1. Silver Singles Dating Site
  2. Snap Autorul, într-un moment de pură admirație.
  3. Robert Mugabe: Erou național și dictator | Global | DW |
  4. Modul britanic

În orice caz, aceste date ar trebui să fie într-un format anonimizat, astfel încât să nu permită identificarea navelor individuale sau a persoanelor fizice. Amendamentul 30 Propunere de regulament Considerentul 55 a nou 55a Datele colectate de Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ar trebui să fie accesibile Agenției Europene de Mediu și Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, pentru a consolida utilizarea comună a cunoștințelor despre mediul marin.

Într-adevăr, o colaborare mai strânsă între agenții ar permite o mai bună înțelegere a aspectelor legate de politica maritimă în general, îmbunătățind, în același timp, gestionarea spațiului maritim european.

Comisiei ar trebui să i se atribuie sarcina de a institui un protocol de colaborare între agenții pentru a defini cadrul de cooperare al acestora.

Amendamentul 31 Propunere de regulament Considerentul 58 58 Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru procesul de control și de asigurare a respectării normelor în domeniul pescuitului. În special, în scopul monitorizării oportunităților de pescuit, inclusiv al consumului cotei, Comisia ar trebui să poată prelucra datele din jurnalele de pescuit, declarațiile de debarcare, notele de vânzare sau alte date privind activitățile de pescuit pentru a valida datele agregate transmise de către statele membre.

Pentru a efectua verificările, auditurile și a monitoriza activitățile de control ale statelor membre, Comisia ar trebui să aibă acces și să prelucreze informații precum rapoartele observatorilor însărcinați cu inspecția și controlul și baza de date cu încălcări. În contextul pregătirii acordurilor internaționale și a măsurilor de conservare și al conformității cu acestea, Comisia ar trebui să prelucreze, atunci când este necesar, datele privind activitățile de pescuit ale navelor de pescuit din Uniune în afara apelor Uniunii, inclusiv identificatoarele navelor, numele proprietarului navei și al comandantului navei.

Amendamentul