Site- ul de dating agricol - Formular de căutare

Fermieri de teren datand site ul,

Producătorii agricoli trebuie să respecte o serie de reguli astfel încât terenul transferat să nu piardă subvenția pentru acest an.

Fermieri de teren datand site ul

Transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată. Transferul exploataţiilor din Regulamentul UE nr.

Raportul special nr. 10/ Schema de plată de bază în favoarea fermierilor

Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată. APIA trebuie notificată în 10 zile de la transfer În conformitate cu art.

Fermieri de teren datand site ul

Conform prevederilor art. Foarte important!

Fermieri de teren datand site ul

Având în vedere prevederile de mai sus, transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de Identificare RUI gestionat de APIA, în perioada stabilită în art.

Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI. Acest formular este completat și semnat de către cei doi beneficiari şi datat.

Fermieri de teren datand site ul

Ulterior, aceasta este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de transfer fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului Anexa nr. Astfel, alin.

Fermieri de teren datand site ul