RAR lansează aplicaţia „ISTORIC VEHICUL”!

Dating numarul site ului al solicitantului inregistrarii. Oficiul National al Registrului Comertului

Conținutul

  Cauta i omul 74 Intalnirea de elita Omul

  Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice original - detalii ; model orientativ declarație privind beneficiarii reali înscris sub semnătură privată ; Formular - tip ; Actul de identitate a solicitantului reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia - copie ; Dacă este cazul, împuternicire specială în formă autenticăavocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale original.

  Notă: Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică.

  Omule cauta Amiel Dating Site

  De asemenea, declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

  Declarația anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.

  femei din hațeg Dating online Lad

  Declarația anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice poate fi dată și în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. Declarația transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată; Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea "Formulare offline RBR Registrul Beneficiarilor Reali ori de pe site-ul www.

  caut femei de o noapte in mihăilești Site ul de intalnire BE2 Tarif

  Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali. Unirii nr. J3b, sector 3, Bucureşti Cod poştal:

  Intalnirea cu Omul de la Paris Dating gratuit Quebec